Bütangaz Anonim Şirketi Marmara Ereğlisi Stoklama ve Dolum Terminali Liman Tarifesi

 

1

Palamar Emniyet Hizmeti

İlk 500 DWT için 1.500$ ve 500 DWT 'i geçen beher 1.000 DWT ve kesri için 100$

Secure Of Mooring Service

$1.500 for the first 500 DWT and $100 for each additional 1.000 DWT and fraction thereof

 

2

Şamandıra Barınma Hizmeti

İlk 500 DWT için 1.000$ ve 500 DWT ‘i geçen beher 1.000 DWT ve kesri için 50$

Mooring Buoy Service

$1.000 for the first 500 DWT and $50 for each additional 1.000 DWT and fraction thereof

3

Loading Master Yükleme -Boşaltma Gözetim Hizmeti

Her bir  DWT için 0,15$.

Loading/Unloading Supervision Service

$0,15 for each DWT

4

Servis Bot Hizmeti- Her bir yanaşma/Kalkış için

Her yanaşma için  1.000$

Boat Service- For each Berthing/Unberthing

$1.000 for each berthing

5

Ardiye Hizmeti

Günlük; 150 $/ton

Warehouse Cost

Daily; 150 $/ton

 

ÜCRETLER TOPLAMI 4500 USD'DEN AZ İSE, 4500 USD ÜCRET ALINIR.

If total amount is less than 4.500 USD, Ship will pay 4.500 USD.

İş bu fiyat tarifesi sadece Bütangaz A.Ş ile hizmet anlaşması olan firmalara ait boşaltım ve yanaşma ücretlerini tarif eder.

This price tariff describes only the unloading and berthing fees of companies that have a service agreement with Bütangaz A.Ş.